• Prima stal- en weidegelegenheid.
 • Stalgeld: paarden € 8,- per dag, met veulen: € 10,-
  Stalgeld: pony`s € 5,- per dag, met veulen: € 8,-
  Het stalgeld dient voldaan te worden bij het ophalen van de merrie.
 • Paspoorten dienen altijd bij het paard aanwezig te zijn.
 • Voor zelf mee gebrachte rietjes of sperma wordt een inseminatievergoeding gerekend.
 • Veterinaire begeleiding door D.A.P. Ell, op verzoek.
 • Dekbewijzen (geboorteberichten) worden afgegeven wanneer het dekgeld is voldaan.
 • Dekgelden, de diensten van de dierenarts en vervoerskosten worden belast met B.T.W.
 • Voor een correcte administratie vragen wij u bij de eerste inseminatie een kopie van het
  stamboekbewijs van de merrie en de adresgegevens van de eigenaar.
 • Merries die gust blijven krijgen reductie in het jaar daaropvolgend.
 • Gustverklaring inleveren bij de hengstenhouder en het stamboek vóór 1 oktober van het betreffende dekjaar.
 • Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ziekte, letsel van mensen, dieren,
  vervoermiddelen of anderszins.
 • Verzendkosten sperma zijn voor rekening van de merriehouder.
 • Inseminaties bij voorkeur de avond van tevoren bestellen doch uiterlijk voor 9.00 uur 's morgens.

Contactgegevens

Hengstenhouderij en K.I. station M.J. Schreven
De Achterste Singel 20
6002 ND Weert (Boshoven)
Tel. 0495 521 472
Mobiel 06-203 990 84
E-mail: gielschreven@kpnmail.nl